Từ điển Anh Việt TFlat Offline - Dịch tiếng Anh

0

Từ Điển Anh Việt - Việt Anh phát âm chuẩn, dùng OFFLINE.

Ngoài chức năng tra từ, phần mềm còn có nhiều chương trình luyện tập, luyện nghe từ vựng rất phù hợp cho người mới, giúp bạn học tập tiếng Anh cơ bản nhanh hơn.

♦ Từ điển Anh Việt có phiên âm và phát âm chuẩn, cho phép tra từ bằng giọng nói.
♦ Nhiều trò chơi học từ vựng, nhiều gói học từ vựng tiếng Anh, giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng hơn.
♦ Từ điển kỹ thuật số Anh Anh, chuyên ngành, từ đồng nghĩa trái nghĩa.
♦ Có gia đình từ, ngữ pháp liên quan đến từ vựng cần tra.
♦ Dịch văn bản Anh Việt, Việt Anh chuẩn.
♦ Tra từ Việt Anh hơn 200.000 từ dịch chuẩn.
♦ Chức năng nhắc nhở học từ vựng hàng ngày giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn, bạn hãy đánh dấu từ cần nhắc nhở và chọn số lần nhắc nhở.
♦ Hỗ trợ học 3000 từ tiếng Anh oxford cơ bản giúp bạn học ngôn ngữ dễ dàng hơn.
♦ Cho phép mở cửa sổ tra nhanh, bạn vừa mở ứng dụng đọc báo tiếng Anh vừa tra từ mà không phải thoát ứng dụng đọc báo.
https://www.mediafire.com/download/g4zddrr2j098aee

7.9.3

https://lh3.googleusercontent.com/gDINWBCAaddePkYdu5N5FIKNIYlGsrs2eLbA7_4ZC6RASm748wf5hQqzJ8ZSPw6xusLC=s180-rw

TFlat Group

Android 4.1

38 MB

VIP Unlocked

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.dic.e.v.ui

https://lh3.googleusercontent.com/ctEl1QIAxI8WvQaQ124Rhcdkg-nYWHerLOXv9jve_SHzz_eW-D1lxeB-kRk1OZG68ig https://lh3.googleusercontent.com/fwgHBLY93j1nXtYFCkb_U31uMhw9pUE0yN_xdhOCzSk2PaXCVMqxL4LaGWDdNlH2njgU https://lh3.googleusercontent.com/oHQzs3QZgNQuE6HQS3Kjv3C-iV7Z2Cp1sj1A3x3rDpkX6csVIWQDZjc6LusJ_HPmZMg https://lh3.googleusercontent.com/20e5UGOFuShvxlhyuqXhpu0yHhsL2lnE25Ce4RzqUzks4vdlFgmvwStVN08ZT2qCVXw https://lh3.googleusercontent.com/FheePapJ5KzFVkqbRJ3Zo1MDgFSoKxcI6vjdt7i4yTbq3BUw2avoQV5mHDt0o2cM https://lh3.googleusercontent.com/ZtBMmcGrtG6PTiE-31opQOAOaZH61_LOAuBpkvCU_aPlFCIAm4bT_OJNSyc1-ueuOQ https://lh3.googleusercontent.com/BlPSVDjCTKzLdnJlWaTfN0A-h3XzQ37cEC0GnRgjEG_XSBF809uMDVn1EqKpipeRzbs https://lh3.googleusercontent.com/63X5vI-rxomr5JkiV9__w52xPh0JmSolHLjLfvKHDZfoiUJqdicWHT1zwx5HjnLtFg https://lh3.googleusercontent.com/JdRgrO70FDJk9Uli6x2lTaWXZftELxZYVdzUdjfvvr2XF6MIvyEi0c3dP2kiW3OIYTaZ https://lh3.googleusercontent.com/op3P_615Wi4SS1BBwx-r-Ds4zdJwz30DCoO-3CX3Bu7gdB4TBA_uiV9eszPSfo2eEA


Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.