AutoResponder for WhatsApp - Auto Reply Bot

0

Tự động trả lời các tin nhắn WhatsApp hoặc WA Business đã nhận tùy chỉnh với bot này. Bạn có nhiều cài đặt để tùy chỉnh từng câu trả lời tự động cho nhu cầu của bạn. Tải xuống ngay bây giờ miễn phí!

TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM:
★ Tự động trả lời cho WhatsApp hoặc WA Business
★ tùy chỉnh riêng lẻ
★ Nhiều công cụ tự động hóa được bao gồm
★ Phản ứng với tất cả tin nhắn khi bạn bận
★ Gửi trả lời cho các tin nhắn cụ thể
★ Tin nhắn chào mừng cho các cuộc trò chuyện mới *
★ thay thế câu trả lời trực tiếp (thời gian, tên ...)
★ Nhiều câu trả lời trong một quy tắc *
★ Hoạt động với địa chỉ liên hệ , nhóm và số không xác định
★ Bỏ qua và chỉ định địa chỉ liên hệ và nhóm
★ Bộ lập lịch tự động có độ trễ
★ AI với Dialogflow.com (trước đây là api.ai) *
★ Hoạt động như một plugin Tasker (Tasker là một công cụ tự động hóa) *
★ Quy tắc sao lưu để khôi phục dễ dàng
★ Đại lý cá nhân cho doanh nghiệp của bạn
★ Hầu hết mọi thứ đều có thể với bot này!
★ Nhiều tính năng khác sẽ tiếp theo!
https://www.mediafire.com/download/owwo3tk60ozjq8o

2.0.7

https://play-lh.googleusercontent.com/5VIwDAL7LuQReE0M00kBnoQe8m5vFnaFz3AeOFN0bHZismKFz67PBoEVAAYZjfe9ntc=s180-rw

TK Studio 🌍

Android 5.0

7 MB

Premium Unlocked

https://play.google.com/store/apps/details?id=tkstudio.autoresponderforwa

https://lh3.googleusercontent.com/7hqGysibeDQrCli_zhTvyDQWefkzQHa7FKHvBKApJIaqwIt1qHlFtPEFL5ar--PfvQ https://lh3.googleusercontent.com/wzmKugdfK7suqjgHJprsczGTiwpML8ljShrottRT2Aqed8jzPp2zCrgxBG-OZ_MTM05h https://lh3.googleusercontent.com/Da0lOLGJ2PKO_uZdi8xsjyx3bHz0Og7t66vVrE4yYuvcbWCITp0iVf0sYCPWp-TyWCo https://lh3.googleusercontent.com/IBT_IHasTWskwQhYsD5Pr1lxe4GBrKAGyzKOqXeKB3MPWUdLO-2QPhkVt_PUcVS8Omf5 https://lh3.googleusercontent.com/5SuOAIOHMmvQWAScPbv1Rsotv-l9hLphpEJO3o3dJ_AKVhi4Rtm5iQXB3HzguOm6-60


Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.