AutoResponder for Signal - Auto Reply Bot

0

Tự động trả lời các tin nhắn Tín hiệu đã nhận tùy chỉnh với bot này. Bạn có nhiều cài đặt để tùy chỉnh từng câu trả lời tự động cho nhu cầu của bạn. Tải xuống ngay bây giờ miễn phí!

TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM:
★ Tự động trả lời cho các tin nhắn Tín hiệu
★ tùy chỉnh riêng lẻ
★ Nhiều công cụ tự động hóa được bao gồm
★ Phản ứng với tất cả tin nhắn khi bạn bận
★ Gửi trả lời cho các tin nhắn cụ thể
★ Tin nhắn chào mừng cho các cuộc trò chuyện mới *
★ thay thế câu trả lời trực tiếp (thời gian, tên ...)
★ Nhiều câu trả lời trong một quy tắc *
★ Hoạt động với địa chỉ liên hệ và nhóm
★ Bỏ qua và chỉ định địa chỉ liên hệ và nhóm
★ Bộ lập lịch tự động có độ trễ
★ AI với Dialogflow.com (trước đây là api.ai) *
★ Hoạt động như một plugin Tasker (Tasker là một công cụ tự động hóa) *
★ Quy tắc sao lưu để khôi phục dễ dàng
★ Đại lý cá nhân cho doanh nghiệp của bạn
★ Gần như mọi thứ đều có thể với bot này!
★ Nhiều tính năng khác sẽ tiếp theo!

📧 info@autoresponder.ai

Tải xuống MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ - Tạo TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT cho các liên hệ của bạn!

Quyền truy cập thông báo: Công cụ này không truy cập trực tiếp vào Signal, nó trả lời các thông báo.

* Yêu cầu chuyên nghiệp

Vì công cụ này chỉ sử dụng một API Android gốc nên không bao giờ có thể loại trừ hoàn toàn các lỗi.

This app is NOT affiliated with Signal.
Signal is a registered Trademark of the Signal Technology Foundation.
https://www.mediafire.com/download/5ejy3j9q125xue8

2.0.6

https://play-lh.googleusercontent.com/1IDVGJ9mJP-Z4df__2D10OrFr3wvOr7wK_Whn-9LcCPf9uD904ntW0PV8L7LMeN2dY8=s180-rw

TK Studio 🌍

Android 5.0: Lollipop

7 MB

Premium Unlocked

https://play.google.com/store/apps/details?id=tkstudio.autoresponderforsignal

https://play-lh.googleusercontent.com/7sGQ_AUH7cpwyqM9AEtrXSousS_YaNBJAO2tsFGJ85j0xW7dCMlnt2WCI_sZTOMF3AE=rw https://play-lh.googleusercontent.com/F5hiqnZ1xKzTAD9tkzYvlHsnLEFMmPpiRTngki7Q2UQwFvxeTnuZHmF5Qh_8CamtuUYO=rw https://play-lh.googleusercontent.com/PZ_kt34PyMMy-MBz52zC0y7BNfrJ9560cu3KiDRds4FTuXbE_EKcByUYr4Bh6us5eQ=rw https://play-lh.googleusercontent.com/Jio987T90LJZnMjoksU8q7_K_qcsLUy8k1mI_VdYi4NCUfn9kiMHj_5gczl_Xp_f5eS-=rw https://play-lh.googleusercontent.com/7DOhtxOYpKI0lRC8DL2CwMoXX8qT7frO7aGs5GjCnU3Un77EgORGPoJiR5eKXUg6qPs=rw


Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.